Kontakt

Restauracja Regionalna
STARA KARCZMA
ul.Myƛliwska 2 ,
43-370 Szczyrk


telefon : 33 8178-653
e-mail: restauracja@karczma.szczyrk.pl